Yojana, Yojana in Gujarat

Solar Rooftop Yojana 2023: સરકાર દ્વારા મફત વીજળી આપવાની જાહેરત, 25 વર્ષ સુધી મળશે મફત વીજળી.

Solar Rooftop Yojana 2023 સોલાર સનરૂફ યોજના ફોર્મ ભરો : ભારતની સરકાર છત પર સોલાર પેનલ લગાવીને 25 વર્ષ સુધી […]