જૂનાગઢ વન વિભાગમાં 12 પાસ ઉપર ભરતી 

પોસ્ટનુ નામ  

વન્ય પ્રાણી મિત્ર

લાયકાત

12 પાસ ઉપર ભરતી  

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે

અરજી કેવી રીતે કરવી?

જૂનાગઢ વન વિભાગ વન્ય પ્રણી મિત્રએ ઓફલાઇન મોડમાં અરજી કરો

છેલ્લી તારીખ

08-07-2023

પગાર ધોરણ

20,000/- થી શરુ

ઓફિસીયલ વેબસાઇટ

forests.gujarat.gov.in

નિચે આપેલ લિંકથી અરજી કરો

Arrow