ભારતના PM નરેન્દ્ર મોદી જશે અમેરિકાના પ્રવાસે: પ્રેસિડન્ટ બાયડન 35 બાથરૂમવાળા આ ગેસ્ટ હાઉસમાં આપશે ઉતારો, જાણૉ અદ્દભુત ઈતિહાસ

ભારતના PM નરેન્દ્ર મોદી જશે અમેરિકાના પ્રવાસે: પ્રેસિડન્ટ બાયડન 35 બાથરૂમવાળા આ ગેસ્ટ હાઉસમાં આપશે ઉતારો, જાણૉ અદ્દભુત ઈતિહાસ, ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જશે હવે અમેરિકાના પ્રવાસે જાણૉ તો PM મોદીના સ્વાગતને લઈ રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન અને પ્રશાસન થઇ ગયુ છે તૈયાર તો PM મોદી અમેરીકાના પ્રવાસ દરમિયાન વ્હાઇટ હાઉસના બ્લેયર હાઉસમાં રોકાશે ભારતના PM … Read more