Indian Post GDS Result: પોસ્ટ વિભાગ GDSનું પરિણામ જાહેર, અહીંથી ચેક કરો પરિણામ

Indian Post GDS Result (GDS) ભરતી પરીક્ષાનું પરિણામ બહાર પાડયુ છે. indiapostgdsonline.gov.in પર પરિણામ જાહેર, એક જ ક્લિકમાં તપાસો તમારું પરિણામ Indian Post GDS Result 2023: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકની 12828 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડી ઓનલાઇન અરજીઓ મે મહિનામા મંગાવેલી હતી. જેમાં ગુજરાતમા પણ વિવિધ જિલ્લાની પોસ્ટ વિભાગમા … Read more