Free Silai Machine Yojana 2023: યોજનાની માહિતી જુઓ

Free Silai Machine Yojana 2023: આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 શરુ કરવામા આવેલ છે. આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ મહિલાઓને રોજગારીની તકો અને આવક કમાવવાનું માધ્યમ પ્રદાન કરીને મહિલા સશક્તિકરણ કરવાનો છે. આ યોજનાથી મહિલાઓને નાણાકીય સહાય માટે તેમને અન્યો ઉપર નિર્ભર નહિ રહેવુ પડે. આ લેખમાં, અમે ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 અંતર્ગત યોજનાની પાત્રતા, જરૂરી દસ્તાવેજો, લાભો, ઉદ્દેશ્યો અને અરજી પ્રક્રિયા વિશે વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરીશું.

Free Silai Machine Yojana 2023

Free Silai Machine Yojana 2023

યોજનાનું નામFree Silai Machine Yojana 2023
લેખની ભાષા ગુજરાતી
આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્યગુજરાતની તમામ મહિલાઓને રોજગારીની તકો અને આવક કમાવવાનું સરળ માધ્યમ પ્રદાન કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે.
વિભાગનું નામઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ગુજરાત
અરજી કેવી રીતે કરશોઓનલાઈન અરજી
Official Websitehttps://sje.gujarat.gov.in/

Free Silai Machine Yojana 2023

 • ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 હેઠળ તમામ મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા અને તેમને સ્વ-રોજગારમાં જોડાવા પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે, જેનાથી તેઓ પોતાના ઘરનું કુટુંબનુ વધુ અસરકારક રીતે સંચાલન કરી શકે. વ્યક્તિઓ માટે પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવો સરળ બનાવવા માટે, અમે સરળ શબ્દોમાં પ્રક્રિયાની રૂપરેખા આપવામા આવી છે.

પ્રધાનમંત્રી સિલાઈ મશીન યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી

 • પ્રધાનમંત્રી સિલાઈ મશીન યોજના એ એક સરકાર દ્રારા શરુ કરવામા આવેલ કાર્યક્રમ છે આપણા દેશની તમામ મહિલાઓ કે જે આર્થિક રીતે વંચિત હોય અને કામ કરતી મહિલાઓને મફત સિલાઈ મશીન આપવામા આવે છે. આ મશીન દ્રારા તેઓ ઘરે બેઠા પોતાનુ કામ શરૂ કરી શકે છે. આ યોજના એવી મહિલાઓ માટે છે કે જે ઓ ફરીથી પોતાનો ધંધો કરવા માગે છે. ભારત સરકાર દ્રારા દરેક રાજ્ય દીઠ 50,000 મહિલાઓ આ કાર્યક્રમ હેઠળ સીલાઈ મશીન આપવામા આવે છે.
 • આ યોજનાનો લાભ ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્ત્તારમા વસવાટ કરતી તમામ મહિલાઓ મળશે. આ યોજનાની અરજી કરવા માટે, અરજદારે પોતાનુ આધાર કાર્ડ, આવકનો પુરાવો,જન્મ પ્રમાણપત્ર, પોતાનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને મોબાઇલ નંબર આટલા દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે. જો કોઈ મહિલા અરજદાર વિકલાંગ હોય અથવાતો કોઈ લાભાર્થી મહિલા વિધવા હોય, તો તેઓને પણ આ દસ્તાવેજ રજુ કરવાના રહેશેપણ આપવાના રહેશે.

Free Silai Machine Yojana 2023- ફ્રી સિલાઈ મશીન માટે યોગ્યતા માપદંડ

 • 20 થી 40 વર્ષની વયની તમામ સ્ત્રીઓ યોજનાનો લાભ લઈ શકશે
 • જો કોઈ મહિલા નોકરી કરતી હોય તો તેના પતિની વાર્ષિક આવક રૂ. 12,000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
 • મહિલાનો આર્થિક રીતે પછાત વર્ગમા સમાવેશ થતો હોવો જોઈએ.
 • ભારત દેશમાં રહેતી તમામ વિધવાઓ અને વિકલાંગ મહિલાઓ આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે.

ફ્રી સિલાઈ મશીન મેળવવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • મહિલાનુ આધાર કાર્ડ
 • મહિલાના ઉંમરનો પુરાવો
 • આવકનો પુરાવો
 • અધિકૃતતા પ્રમાણપત્ર
 • જો મહિલા વિકલાંગ હોય તો વિકલાંગતાના તબીબી દસ્તાવેજો (જો લાગુ હોય તો)
 • જો મહિલા વિધવા હોયતો તે અંગેનુ પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
 • સમુદાય સ્થિતિ પ્રમાણપત્ર
 • કાર્યરત મોબાઇલ ફોન નંબર
 • મહિલાનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો.

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 માટે ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી

 • સૉ પ્રથમ તમે Free Silai Machine Yojana 2023 પ્રોગ્રામની અધિકૃત વેબસાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લો.
 • હવે તમે હોમપેજ પર યોગ્ય મેનુ વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • હવે પીડીએફ ફોર્મેટમાં આપેલા આ યોજનાની એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ કરો.
 • હવે એપ્લિકેશન ફોર્મમા તમારું પૂરું નામ, તમારા પિતાનું નામ, , તમારી જન્મ તારીખ અને તમારા લગ્નની તમામ માહિતી ભરો.
 • તમારા સહાયક દસ્તાવેજોની ફોટોકોપી સંબંધિત વિભાગને સબમિટ કરો.
 • તમારી અરજીની સમીક્ષા કરવા માટે વહીવટી અધિકારીની રાહ જુઓ. જો મંજૂર થાય, તો તમને કોઈ પણ કિંમતે સિલાઈ મશીન પ્રાપ્ત થશે.

સત્તાવાર વેબસાઇટ : અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ : અહીં ક્લિક કરો

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 FAQs

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 શું છે?

 • ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 એ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર ભાઈ મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક સરકારી પહેલ છે, આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ આર્થિક રીતે વંચિત તમામ મહિલાઓને રોજગારીની તકો અને મફત સિલાઈ મશીનોના વિતરણ દ્વારા આવક કમાવવાનું સાધન પ્રદાન કરવાનો છે.

ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023 માટે કોણ અરજી કરી શકે છે?

 • Free Silai Machine Yojana 2023 હેઠળ ભારતમાં રહેતી વિધવાઓ અને વિકલાંગ મહિલાઓ સહિત આર્થિક રીતે વંચિત 20 થી 40 વર્ષની વયની તમામ મહિલાઓ માટે અમલમા મુકવામા આવી છે. નોકરી કરતી મહિલાના પતિની વાર્ષિક આવક રૂ.થી વધુ ન હોવી જોઈએ. 12,000 છે

Free Silai Machine Yojana 2023 માટે અરજી કરવા માટે કયા દસ્તાવેજોની જરૂર છે?

 • Free Silai Machine Yojana 2023 હેઠળ અરજી કરવા માટે, અરજદારે પોતાનુ આધાર કાર્ડ, પોતાનુ જન્મ પ્રમાણપત્ર, આવકનો પુરાવો, પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને મોબાઇલ નંબર આપવો આવશ્યક છે. જો અરજદાર વિકલાંગ હોય અથવા વિધવા હોય, તો તેઓએ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ આપવાના રહેશે.

Leave a Comment